Rok 2012

Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej

Raport merytoryczny za rok 2012

 1. Wybór władz stowarzyszenia – 17 stycznia 2012
 2. Przekazanie 2 szkołom podstawowym „Ślabikorzy” – dar na Światowy Dzień Języka Ojczystego – 21 stycznia 2012
 3. Spotkanie otwarte w Większycach – luty 2012
 4. 3-dniowe spotkanie z Kaszebską Jednotą (Turawa, Opole) – 2-4 marca 2012
 5. Wniosek do władz RP o uznanie Kaszubów i Ślązaków za mniejszości etniczne (razem z Kaszebską Jednotą) – 20 marca 2012
 6. Spotkanie otwarte w Mysłowicach – marzec 2012
 7. Warsztaty „W dobrym smaku” razem z Młodzieżową Radą Gminy Turawa – 31 marca 2012
 8. Wycieczka do Zabrza i Tychów – 14 kwietnia 2012
 9. Zainicjowanie Rady Górnośląskiej – platformy porozumienia śląskich organizacji regionalnych (maj-czerwiec 2012)
 10. Spotkanie z przedstawicielami łemkowskich – 12 maja 2012
 11. Spotkanie otwarte w Świerklanach – maj 2012
 12. Rajd rowerowy – wspólnie z Młodzieżową Radą Gminy Turawa – 2 czerwca 2012
 13. Spotkanie otwarte w Dobrzeniu Wielkim – czerwiec 2012
 14. Wykład dla uczestników programu „Młodzież w działaniu”, Górki Wielkie – 19 lipca 2012
 15. Cykliczne spotkania w Rudzie Śląskiej – od sierpnia 2012
 16. Uprawomocnienie rejestracji SONŚ – zakończenie sprawy w opolskim Sądzie Okręgowym – 7 września 2012
 17. Spotkanie przedstawicieli SONŚ z członkami Sejmowej Komisji ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych – 19 i 20 września 2012
 18. Wycieczka „Marsz gwiaździsty na Pradziada” – 6 października 2012
 19. Publikacja pierwszego Newslettera – październik 2012
 20. Wydanie „Listów z Rzymu”, pierwszej książki w ramach CANON SILESIAE (wspólnie z Silesia Progress) – listopad 2012
 21. Publikacja drugiego Newslettera – grudzień 2012
 22. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków SONŚ – 15 grudnia 2012 w Rudzie Śląskiej
 23. Konkurs piosenki Śląskiej – Węgry – razem z Młodzieżową Radą Gminy Turawa – 15 grudnia 2012
 24. Zarząd Główny SONŚ obradowała w 2012 roku 5 razy.

 

 Raport finansowy za rok 2012

Przychody w 2012:                                                           9.672,12 PLN

w tym:

składki                                                                              5.801,79 PLN

darowizny                                                                         3.870,33 PLN

 

Koszty realizacji zadań statutowych                                        7.675,71 PLN

Koszty administracyjne                                                             488,35 PLN

Koszty finansowe                                                                        0,19 PLN

Stan kasy na 31.12.2012:                                                      1.508,55 PLN

 

Opole, 31 stycznia 2013