Stowarzyszenie

STOWARZYSZENIE OSÓB NARODOWOŚCI ŚLĄSKIEJ – Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej skupia osoby poczuwające się do narodowości śląskiej.
W grudniu 2011 roku po czternastu latach starań osoby deklarujące śląską narodowość po raz pierwszy w historii otrzymały możliwość legalnego zrzeszania się.

Śląsk jest bogaty w liczne grupy o różnym poczuciu  narodowo-regionalnym. Mamy polskich, niemieckich i czeskich Ślązaków. Mieszkają osoby deklarujące się wyłącznie jako Polacy, Niemcy czy Czesi. Mieszka tu jednak również duża grupa osób, która zapytana o swoją narodowość mówi z dumą „Jestem Ślązakiem!”. Dla nich właśnie powstało to stowarzyszenie.

Członkami naszej organizacji mogą być nie tylko osoby które deklarują swoją śląską tożsamość na poziomie narodowym. Członkami wspierającymi mogą zostać również osoby, które narodowo nie deklarują się jako Ślązacy, ale wyrażają sympatie i chęć współpracy z nami.

Bardzo istotna jest dla nas pielęgnacja naszej odrębności narodowej w ramach której, chcemy szczególną uwagę poświęcić językowi, tradycjom i kulturze.

Chcemy integrować wszystkich mieszkańców śląska wokół tożsamości regionalnej, tak by stała
się ona płaszczyzną dialogu społecznego i sferą aktywności kulturalnej.

Zapraszamy wszystkich do współtworzenia celów działania Stowarzyszenia i kreowania pozytywnego wizerunku Śląska i Ślązaków.