Spis powszechny 2011

Wstępne dane spisu „powszechnego” z roku 2011 w Polsce w tysiącach osób:

polska 36 085 (w tym jako pierwsza 36 007)
śląska 809 (w tym jako pierwsza 418)
kaszubska 228 (w tym jako pierwsza 17)
niemiecka 109 (w tym jako pierwsza 49)
ukraińska 48 (w tym jako pierwsza 36)
białoruska 47 (w tym jako pierwsza 37)
romska 16 (w tym jako pierwsza 12)
rosyjska 13 (w tym jako pierwsza 8 )
amerykańska 11 (w tym jako pierwsza 1)
łemkowska 10 (w tym jako pierwsza 7)

Przypomnijmy jak brzmiały pytania spisowe:

1) Jaka jest Pana(i) narodowość? Przez narodowość należy rozumieć przynależność narodową lub etniczną – nie należy jej mylić z obywatelstwem.
2) Czy odczuwa Pan(i) przynależność także do innego narodu lub wspólnoty etnicznej?

Na pierwsze pytanie narodowość śląską podało 418.000 osób, natomiast w drugim pytaniu taką podało391.000 osób.

Wyłącznie narodowość śląską zadeklarowało 362.000 osób, a jednocześnie narodowość śląską i polską podało 415.000 obywateli RP.

W połowie roku zapowiedziano publikację danych szczegółowych z podziałem na gminy oraz publikacje danych dotyczące języka.

GUS nie przedstawił do tej pory metodologii interpretacji danych spisowych zebranych na próbce 20% mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Natomiast w czeskim spisie powszechnym w 2011 narodowość śląską zadeklarowało 12 231 osób, z czego w kraju morawsko-śląskim – 11 317.