Grupy zadaniowe

Poniżej podział grup zadaniowych. Zapraszamy do zaangażowania się w działania, które najbardziej odpowiadają Państwa upodobaniom:

1) Grupa statutowa

Koordynator – Artur Dumnicki

Zespół: Piotr Szczepaniok, Piotr Długosz

Zakres zadań: Przygotowanie zmian w statucie SONŚ (m.in. wprowadzenie możliwości starania się przez SONŚ o status organizacji pożytku publicznego).

Już zrobiono: zmiany w statucie – możliwość powoływania kół + Walne Zebranie Delegatów.

2) Grupa prawna

Koordynator – Piotr Długosz, kontakt: biuro@slonzoki.org

Zakres zadań:

– przygotowanie projektu nowelizacji ustawy dopisującej Ślązaków jako mniejszość etniczną w Ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym (czyli doprowadzenie do prawnej legalizacji pojęcia narodowość śląska w polskim prawodawstwie)

– wyjście z kwestią narodowości śląskiej do instytucji europejskich, gdyby w Polsce nadal nie chciano jej zalegalizować (współpraca z grupą europejską)

– reakcje w razie kolejnych prób delegalizacji SONŚ

 

3) Grupa europejska

Koordynator – Bartłomiej Świderek, kontakt: biuro@slonzoki.org

Zespół: Jan Czogała,  Grzegorz Kulik,
Zakres działań:

– nawiązywanie współpracy z mniejszościami etnicznymi, narodowymi i językowymi w Europie

– kontakty z instytucjami/stowarzyszeniami europejskimi zrzeszającymi mniejszości narodowe, etniczne bądź językowe

– analiza możliwości nacisku przez instytucje europejskie w kwestii prawnej legalizacji narodowości śląskiej w Polsce

 

4) Grupa projektowa

Koordynatorzy: Justyna Nikodem, Jerzy Czogała, Grzegorz Kulik, Michał Baraniok, Leon Sładek, Wojciech Glensk; kontakt: biuro@slonzoki.org

Zakres działań: realizacja bieżących projektów, wyznaczanie zadań, planowanie budżetu, etc

 

5) Grupa wizerunkowa

Koordynator – Rafał Szyma, kontakt: szymarafal@o2.p, Anna Świderek-Zadora

Zakres zadań: przygotowanie spójnego wizerunku SONŚ (od wzoru plakatów, ulotek, po koszulki i inne gadżety). Potrzebni głównie graficy.

6) Grupa kadrowa

Koordynator – Jan Lubos, kontakt: janlubos@pro.onet.pl

Zespół: Michał Baraniok

Zakres zadań: prowadzenie bazy danych członków stowarzyszenia, ewidencja składek, przesyłanie danych nowych członków do koordynatorów powiatowych.

7) Grupa PR-wewnętrznego

Koordynatorzy:  Adam Olesz, Rafał Szyma, Grzegorz Kulik

Zakres działań: poprawa komunikacji wewnętrznej: zaproszenia na planowane projekty, relacje z akcji przeprowadzonych projektów, głównie z myślą o osobach niekorzystających z Internetu (newsletter pocztą raz na kwartał); dla członków które podały swoje maile comiesięczne podsumowanie działań (przygotowanie relacji, a wysyłka grupa kadrowa).

 

8) Grupa internetowa

Koordynator – Grzegorz Kulik, kontakt: biuro@slonzoki.org

Zespół: Michał Baraniok

Zakres działań: administracja stron internetowych SONŚ.

Stworzenie forum , stworzenie formy komunikacji wewnętrznej między członkami SONŚ.

 

9) Grupa 50+

Koordynator – Jerzy Czogała

Zakres działań: obecny zarząd to ludzie młodzi lub bardzo młodzi. Dlatego aby nie zapomnieć o projektach, które zaciekawią pokolenie średnie proponujemy stworzenie grupy zadaniowej, która przygotuje plan działań dla grupy wiekowej 50+.

 

10) Koordynatorzy powiatowi

Zakres zadań: Do tej pory wyznaczaliśmy koordynatorów powiatowych tylko tam, gdzie już odbyły się spotkania otwarte. Aby przyspieszyć rozwój SONŚ w terenie chcemy na spotkaniu w Katowicach powołać koordynatorów na pozostałe powiaty. Dlatego prosimy chętnych o przyjazd na to spotkanie. Chcemy osobiście poznać osoby, które obdarzymy zaufaniem kierowania działaniami SONŚ w terenie.

Koordynatorzy powiatowi mają być osobami „pierwszego kontaktu” dla członków SONŚ oraz zainteresowanych wstąpieniem w szeregi stowarzyszenia.

Lista koordynatorów powiatowych w dziale KONTAKT.

 

11) Grupa migracyjna

Koordynator – Jarek Emert, Scott McDonald, Sebastian Szymala

Zakres zadań:  Odpowiedzialna za kontakty ze Ślązakami mieszkającymi za granicą, podtrzymywanie łączności z Śląskiem, próba włączenia ich w proces regionalizmu śląskiego i zachęcanie do powrotu.

 

12) Koordynatorzy krajowi (poza Śląskiem)

Zakres zadań: Polepszenie komunikacji pomiędzy członkami SONŚ żyjącymi za granicą. Ok. 10% zapisanych do SONŚ to Ślązacy na emigracji. Koordynatorzy krajowi próbowaliby tworzyć sieci kontaktów między Ślązakami w poszczególnych krajach. W krajach gdzie emigracja śląska jest liczna (np. Niemcy) można by w kolejnych krokach powołać koordynatorów landowych.