Rok 2013

Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej

Sprawozdanie z działalności w 2013 roku

 1. Delegacje na obchodach Ofiar Tragedii Górnośląskiej oraz pogrzebie Michała Smolorza – styczeń 2013
 2. „Ślōnski sznelcug” w Katowicach – spotkanie autorskie z Zbigniewem Kadłubkiem wraz z koncertem muzyki ambientowej – luty 2013
 3. Przekazanie bibliotekom w Opolu i Katowicach kilkunastu egzemplarzy „Listów z Rzymu” z okazji Światowego Dnia Mowy Ojczystej – luty 2013
 4. Spotkania autorskie ze Zbigniewem Kadłubkiem w Opolu i Tarnowie Opolskim (moderacja Jerzy Ciurlok) – marzec 2013
 5. Patronat na mszą św. w Gliwicach, którą odprawiono z okazji 1150 rocznicy chrztu Śląska – kwiecień 2013
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w Bieruniu – główny cel wprowadzenie wymaganych zmian w celu zmiany zebrań członków na zebrania delegatów – kwiecień 2013
 7. Uchwała o apolityczności SONŚ podczas wszelkich wyborów na terenie RP – Zarząd Główny, kwiecień 2013
 8. Utworzenie portalu www.winszowanie.eu na którym gromadzone mają być życzenia na wszelkie okazje pisane po śląsku – maj 2013
 9. „Bajtlowŏ bibliotyka” – publikacja z okazji dnia dziecka zbioru wierszy dla dzieci wraz z wstępem pokazującym rodzicom, jak dobrze nauczać/wychowywać dzieci w języku śląskim – publikacja elektroniczna – czerwiec 2013
 10. Utworzenie profilu SONŚ na NK.pl – czerwiec 2013
 11. Spotkanie z przedstawicielami Komitetu Doradczego Konwencji Ramowej Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych – przedstawienie spraw dotyczących narodowości i języka śląskiego – czerwiec 2013
 12. KRS przyjął nowy statut SONŚ: możliwość powoływania kół i wprowadzenie Walnego Zebrania Delegatów – czerwiec 2013
 13. Delegacja SONŚ podczas obchodów na świętochłowickiej „Zgodzie” – czerwiec 2013
 14. Powołanie Rady Programowej „Canonu Silesiae” – czerwiec 2013
 15. Druk legitymacji członkowskich (plastikowe karty) – od czerwca 2013  wydano ponad 270 legitymacji
 16. Nawiązanie oficjalnego kontaktu z przedstawicielami społeczności lapońskiej – lipiec 2013
 17. Dni Samorządności Śląskiej – publikacja referatów Jerzego Ciurloka, m.in. na temat powołania Sejmu Śląskiego w 1402 roku we Wrocławiu – lipiec 2013
 18. Zmiana w Zarządzie Głównym: Rafał Szyma formalnie zastąpił Stefana Zdzuja, a Justyna Nikodem zamieniła się z Piotrem Długoszem na stanowisku prezesa i skarbnika – sierpień 2013
 19. Spotkanie integracyjne w chorzowskim skansenie – sierpień 2013
 20. Krajoznawcza Odznaka Górnośląska – druk regulaminów i wybicie odznak – sierpień 2013
 21. Patronat nad wystawą „Obiekt grozi zawaleniem” – październik 2013
 22. Udział w konferencji „Europejskie i regionalne instrumenty ochrony języków zagrożonych”, która odbyła się w Sejmie RP – listopad 2013
 23. Turniej Skata w Chorzowie – listopad 2013
 24. Bal charytatywny w Świętochłowicach – listopad 2013
 25. Cofnięcie rejestracji przez Sąd Najwyższy – grudzień 2013
 26. „Prōmytojs przibity” – kolejna publikacja SONŚ – grudzień 2013
 27. W 2013 powołano 10 kół terenowych SONŚ
 28. Zarząd Główny obradował w roku 2013 cztery razy, a Rada Prezesów spotkała się jeden raz.