Rok 2014

 Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej

Sprawozdanie z działalności w 2014 roku

 1. Delegacje na obchodach Ofiar Tragedii Górnośląskiej i Dolnośląskiej – styczeń 2014
 2. Zainicjowanie akcji zbierania 100.000 podpisów pod obywatelskim projektem dopisania Ślązaków jako mniejszości etnicznej – 13 stycznia, w Domu Śląskim Związku Górnośląskiego.
 3. Spotkanie z metropolitą wrocławski, abp. Józefem Kupnym – 21.01.2014
 4. Listy SONŚ do Rady Europy i ONZ (zdanie relacji z cofnięcia decyzji o rejestracji przez Sąd Najwyższy) – luty 2014
 5. Rozprawa w Sądzie Okręgowym w Opolu w sprawie decyzji Sądu Najwyższego – SO kieruje sprawę do Sądu Rejonowego – 7 marca 2014
 6. Walne Zebranie Delegatów SONŚ – 8 marca, Rudziniec
 7. Światowy Dzień Mowy Ojczystej – seminarium Grzegorza Kulika w ZSO nr 5 w Zabrzu + publikacja rozdziału Kōmisorza Hanusika na stronie SONŚ.
 8. Wycieczka chorzowskiego koła na czeską stronę Śląska – kwiecień 2014
 9. Poparcie organizacji morawskich oburzonych na próbę delegalizacji SONŚ (listy do Premiera RP i ambasadora RP w Rep. Czeskiej) – kwiecień 2014
 10. Wydanie „Kōmisorza Hanusika” Marcina Melona pod patronatem SONŚ – kwiecień 2014
 11. Udział w posiedzeniu sejmowej komisji ds. mniejszości narodowych i etnicznych poświęconej dialektowi śląskiemu (Wojciech Glensk i Agnieszka Okos) – kwiecień 2014
 12. Udział w posiedzeniu Zespołu międzypartyjnego ds. mniejszości tradycyjnych, wspólnot narodowych i języków regionalnych w Parlamencie Europejskim – kwiecień 2014
 13. Akcja zbierania 100.000 podpisów pod obywatelskim projektem dopisania Ślązaków jako mniejszości etnicznej – kwiecień – lipiec 2014
 14. Spotkania z ambasadorem Austrii – kwiecień 2014
 15. Wystawa „Nasze Bajtle” koła Świętochłowice – czerwiec 2014
 16. Udział w obchodach na Zgodzie – czerwiec 2014
 17. Wydanie „Ich książęcych wysokości. Część Górnośląska” Jerzego Ciurloka w ramach Canonu Silesiae prowadzonego przez SONŚ – wrzesień 2014
 18. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów SONŚ w Rudzie Śląskiej – październik 2014
 19. II Bal Charytatywny koła Świętochłowice – listopad 2014
 20. Wydanie w ramach Canonu Silesiae książki „Dante i inksi” – tłumaczenie poezji światowej na śląski przez Mirosława Syniawę – listopad 2014
 21. List otwarty do spółki Tramwaje Śląskie w sprawie zapowiedzi po śląsku – grudzień 2014
 22. W 2014 powołano 2 koła terenowe SONŚ
 23. Zarząd Główny obradował w roku 2013 cztery razy, a Rada Prezesów spotkała się jeden raz.

Raport finansowy za 2014 (skrócony)

Stan na 1.01.2014:  685,18 PLN
Przychody:  6.866,13 PLN Rozchody: 6.926,074 PLN
Stan Na 31.12.2014: 625,24 PLN