Lekcje ślōnskiego dla użytkowników j. hiszpańskiego i/lub portugalskiego

Czy do nauki ślōnskiej gŏdki potrzebna jest znajomość j. polskiego? Tak twierdzi wielu. My z tą tezą nie zamierzamy dyskutować. Zamiast tego pokazujemy, że tak wcale być nie musi. Martin Grabowski na potrzeby wolontariatu europejskiego przygotował lekcje ślōnskiego dla osób portugalsko- i hiszpańskojęzycznych.

Zapraszamy do zapoznania się z pracą Martina: Ślōnskŏ Gŏdka

 

Podpisy ruszają do sejmu – mamy ich 138 tysięcy!

Zbiórka podpisów pod dopisaniem Ślązaków jako grupy etnicznej w polskim prawie zakończyła się ogromnym sukcesem. W niespełna 3 miesiące nazbieraliście 138 tysięcy podpisów! Wynik to niebywały, gdyż w praktyce podpisy zbierano tylko na Śląsku. Do tej pory żadnej regionalnej inicjatywie nie udało się tego dokonać.

Dziękujemy za pomoc i niech się teraz w sejmie głowią.

Szafli my to! Bes mała 125 tysięcy podpisów

Szafli my to!!!! Jak ogłoszono w dniu 12 lipca, udało nōm sie uzbiyrać ponad 124.000 unterszriftōw. 18 lipca pojadōm do sejmu w Warszawie. Jak jescy cojś mŏcie, to dostarczcie jak nojwarciyj.

Podsumowanie akcji po 18 lipca, a już dzisiej DZIYNKUJYMY wszystkim za pomoc.

Delegacja SONŚ na Zgodzie

Przedstawiciele Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej upamiętnili ofiary obozu w Zgodzie-Świętochłowicach podczas uroczystości w dniu 14 czerwca 2014 roku.

Wystawa „Nasze Bajtle” w Świętochłowicach

Świętochłowickie koło SONŚ zorganizowało z okazji Dnia Dziecka wystawę „Nasze Bajtle”. Można ją zwiedzać codziennie do 15 czerwca w „M-Cafe” na ul. Katowickiej 17 w Świętochłowicach.

Zapraszamy!

Odpowiedź SONŚ i mec. Foxa do Sądu Rejonowego

W dniu 22 maja Zarząd Główny Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej oraz mec. Józef Fox złożyli w Sądzie Rejonowym odpowiedzi na postanowienia KRS wzywające do usunięcia zapisów dotyczących narodowości śląskiej z wszelkich punktów statutu.

Zarząd SONŚ nie zgodził się na usunięcie zapisów dotyczących narodowości śląskiej, gdyż nadal stoi na stanowisku, że w obecnym systemie prawnym nie ma podstaw do takiego żądania ze strony sądów. Jednocześnie SONŚ wyrażą smutek, że kolejne trzy sądy (Najwyższy, Okręgowy, Rejonowy) wprowadzają w błąd opinią publiczną, rzekomym zapisem w statusie SONŚ, oceniając go jako dążenie do rozbicia integralności państwa polskiego. Przypominamy, że Sąd Najwyższy błędnie zinterpretował zapis statusu nie rozróżniając pojęć „ludność Śląska” (wszyscy mieszkańcy Śląska, bez względu na pochodzenie etniczne) od „ludność śląska” (ewentualnie osoby identyfikujące się z etnicznym pojęciem śląskości). Niestety kolejne sądy powtarzają w komunikatach tę błędną interpretacje, co powoduje niepotrzebny wzrost negatywnych emocji na linii Polacy – osoby narodowości śląskiej.

Odpowiedź zakończono zdaniem: „Dlatego mając na uwadze godność osób deklarujących narodowość śląską, oświadczamy, że nie zmienimy zapisów w naszym statucie i jeśli w Polsce nie ma woli politycznej, bo prawnych przeszkód nadal nie zauważamy, aby sprawę unormować w cywilizowany sposób, prosimy o jak najszybsze zakończenie postępowania, tak abyśmy mogli rozpocząć ścieżkę, której początkowo chcieliśmy uniknąć – marsz przez europejskie instytucje sądowe oraz pomoc obrońców praw człowieka.”

Odpowiedź SONŚ do KRS

Natomiast mec. Józef Fox przypomniał o prawnym aspekcie postępowania, przypominając że Sąd Rejonowy rozpatruje wniosek rejestracyjny stowarzyszenia, a nie jest powołany do rozstrzygania kwestii dotyczących istnienia bądź nie narodu śląskiego.

Odpowiedź mec. Foxa do KRS

Godzina Ś – felieton Jurka Ciurloka

Zapraszamy do wysłuchania felietonu Jurka Ciurloka, jaki został wyemitowany w Radio Piekary w połowie kwietnia br.

Godzina Ś

Narodowość śląska w ujęciu naukowym

Często w dyskusji wokół narodowości śląskiej pojawiają się głosy, że to „kwestia polityczna”, że „w powszechnej opinii nie ma akceptacji dla istnienia narodu śląskiego”, czy że „ta sprawa nigdzie poza Śląskiem nie budzi zainteresowań”. Oczywiście takie frazesy pojawiają się bez podania źródeł owych „powszechnie znanych mądrości”. 

Zadaliśmy sobie więc trud, aby sprawdzić, jak środowisko naukowe podchodzi do tego tematu. Okazało się bardzo szybko, że w ostatnim dwudziestoleciu powstało mnóstwo prac na temat narodowości śląskiej, w tym ogromna ich część poza Polską. Nie znaleźliśmy w nich negacji prawa Ślązaków do własnej narodowości. Co więcej, część z nich powstała na bardzo renomowanych uczelniach (np. w Cambridge), a tytuły są bardzo sugestywne: „Neither German Nor Pole” (Ani Niemiec ani Polak) czy „Nationalism on the Margins: Silesians between Germany and Poland” (Nacjonalizm pogranicza: Ślązacy między Niemcami a Polską).

Poniżej lista wybranych publikacji:

 • Elżbieta Anna Sekuła: „Po co Ślązakom potrzebny jest naród? Niebezpieczne związki między autonomią i nacjonalizmem”, Warszawa 2009 (rozprawa doktorska)
 •  Praca zbiorowa: „Być narodem? Ślązacy o Śląsku”, Warszawa 2012
 •  James Bjork: „Neither German Nor Pole. Catholicism and National Indifference in a Central European Borderland“, Michigan 2008 (rozprawa doktorska)
 •  Brendan Karch: „Nationalism on the Margins: Silesians between Germany and Poland, 1848-1945“ , Harvard University Cambridge, Massachusetts 2010 (rozprawa doktorska)
 •  Adam Ehrlich: „Between Germany and Poland: ethnic-cleasing and politicization of ethnicty in Upper Silesia under narional socialism and communism 1939 – 1950“, Indiana University 2005 (rozprawa doktorska)
 •  Kevin Hannan: „Bordero f identity and language in Silesia“, University of Illinois 2006
 •  Tomasz Kamusella: „Poland and the Silesians: Minority Rights a la carte?“, European Centre for Minority Issues, Flensburg 2012
 •  Maria Szmeja: National Identity in the Opole Region. A Case of a Borderland, Warszawa 1999
 •  P. Danek: „Moravian and Silesians Nationalities: a New Phenomenon in the Ethnic Map oft he Czech Lands?“ Ljubljana 1993
 •  Magdalena Dembinska: „Adapting to Changing Context of Choice: The Nation-Building Strategies of Unrecognized Silesians and Rusyns“, Ottawa 2008
 •  Marcin Jarząbek: „Separatness and National Identity – The Case of Upper Silesia in Interwar Poland“, Central European University Budapest 2009
Czy znaleźliśmy głosy mówiące, że Ślązacy nie są narodem? Jeśli odrzucimy prace powstałe w PRL, to okaże się że jedynymi „autorytetami” negującymi istnienie narodowości śląskiej są politycy. Chyba, że za głos naukowy uznać wypowiedzi prof. Marka o zaprzańcach, grzeszących przeciwko boskiemu planu stworzenia.

Przytoczone  pozycje dobitnie pokazują, że o zaawansowaniu śląskiej tożsamości, także narodowej, można dyskutować na poziomie naukowym. Nie powinno się jej jednak w państwie demokratycznym, jakim chce być Rzeczpospolita Polska w XXI wieku, próbować negować jej na poziomie sądowym czy politycznym. A głosów naukowych dowodzących, że nie ma narodowości śląskiej, do tej pory w dyskusji nie zauważyliśmy.

Za pomoc w zebraniu materiału dziękujemy dr. hab. Tomaszowi Kamusella (University of St Andrews).

KRS żąda wykreślenia słów „narodowość śląska” ze statutu SONŚ

Opolski Sąd Rejonowy wezwał Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej do zmiany statutu organizacji i wykreślenia wszystkich odniesień do narodowości śląskiej oraz czwartego celu statutowego. Zarząd po krótkiej naradzie zadecydował, że ustosunkuje się do postanowienia, jednak nie usunie słów NARODOWOŚĆ ŚLĄSKA, gdyż nie możemy zgodzić się na takie zdeptanie naszej godności. 

Jedyną rozterkę mieliśmy, czy zmieniać punkt czwarty naszych celów statutowych, który z naszego punktu widzenia jest mało istotny dla trwania stowarzyszenia. Jednakże doszliśmy do wniosku, że z powodu braków w opanowaniu polskiej ortografii przez orzekających (przypominamy słowa „ludność Śląska” zostały przez Sąd Najwyższy błędnie zinterpretowane jako „narodowość śląska” mimo iż ortografia polska mówi, że są to wszyscy mieszkańcy Śląska) nie zamierzamy zaniżać swojego poziomu i dostosowywać statut do poziomu NIEWIEDZY orzekających.

W najbliższych dniach udostępnimy Państwu naszą odpowiedź do KRS.

A tutaj mogą zapoznać się Państwo z wezwaniem Sądu Rejonowego wystosowanym do naszego stowarzyszenia: KRS do SONŚ.

Ślązacy – LEGALIZUJEMY SIĘ! Start zbiórki 100.000 podpisów. TWOJA POMOC JEST POTRZEBNA!

W dniu 18 kwietnia 2014 został zarejestrowany Komitet Inicjatywy Ustawodawczej projektu ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, który ma w 3 miesiące zebrać min. 100.000 podpisów pod projektem dopisania Ślązaków jako mniejszości etnicznej w ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych. Oznacza to, że do połowy lipca WSZYSCY, którym ta sprawa leży na sercu, muszą ciężko pracować! Prosimy więc o zaangażowanie się dla dobra wspólnej sprawy!

Akcję popierają organizacje wchodzące w skład Rady Górnośląskiej.

BEZ WASZEJ POMOCY NIE DAMY RADY!

Tutaj publikujemy do pobrania listy do zbierania podpisów oraz projekt proponowanych zmian w ustawie. Uwaga! Osoba zbierająca podpisy musi mieć przy sobie taki wzór zmiany w projekcie!

Pobierajcie, drukujcie i przygotujcie się do zbierania!

Lista do zbierania podpisów – wersja PDF

lub Lista do zbierania podpisów – wersja WORD

 

Projekt ustawy w PDF

Tutaj znajdą Państwo także UZASADNIENIE dla projektu ustawy autorstwa posła Marka Plury. Ten dokument nie jest wymagany przy zbieraniu podpisów, ale warto zapoznać się z argumentacją.

Potrzebujecie większej ilości list. Napiszcie do nas maila: slonzoki@gmail.com lub zadzwońcie: 693 953 661, a prześlemy Wam wydruki pocztą!

Zebrane listy można przekazywać do biura SONŚ w Opolu na ul. Reymonta 30/III pietro/lokal 1 oraz biura RAŚ w Katowicach na ul. Bończyka 9/4.

Listy będą także zbierać szefowie kół – tutaj dane kontaktowe

Można je też wysłać pocztą na adres: Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej, ul. Wodna 9, 46-045 Kotórz Mały.

Na co należy zwrócić uwagę!

1. W adresie należy koniecznie podać pełną nazwę miejscowości, a więc NIE dla K-ce, Siemianowice Śl., Strzelce Op., Środa Śl. czy Tarnowskie G. – TAK dla Katowice, Siemianowice Śląskie, Strzelce Opolskie, Środa Śląska czy Tarnowskie Góry

2. Sprawdź, czy osoba podaje pełny numer PESEL – numer pesel składa się z 11 cyfr.

3. Osoby muszą podać też swoje pełne imię i nazwisko, nie wystarczy np. P. Długosz. Uwaga, jeśli używasz tylko jednego imienia, to wystarczy podać tylko jedno!

4. Wpisywać mogą się wszystkie osoby z miejscem zameldowania na terenie Polski, które w dniu 18 kwietnia 2014 ukończyły 18 lat.

 

Dobre praktyki:

1. Znajomy chce się podpisać na Twojej liście? Fajnie, ale LEPIEJ DAJ MU CZYSTĄ LISTĘ NIECH ZBIERZE PODPISY CAŁEJ RODZINY I SWOICH ZNAJOMYCH i taką listę Ci odda.

2. Od 22 kwietnia będzie można prowadzić też zbiórki w miejscach publicznych. Jeśli chcesz wystawić stolik na deptaku/placu/innym miejscu publicznym – NIE POTRZEBUJESZ ZEZWOLENIA! Wystarczy, że nie tarasujesz przejścia i możesz stać i prowadzić zbiórkę!

3. Liczy się KAŻDY POPRAWNY PODPIS! Nie trzeba przesyłać tylko pełnych list. Brakuje Ci na jakiejś liście kilku podpisów, nie obawiaj się jej przesłać. Mieszkasz poza Śląskiem? Zbierz podpisy w rodzinie i podeślij listę!