SONŚ – pytania i odpowiedzi (FAQ)

Czy SONŚ jest tylko dla Ślązaków?

Nazwa wskazuje, że jest to stowarzyszenie skupiające osoby NARODOWOŚCI ŚLĄSKIEJ. Ale przewiduje dwa rodzaje członków. Członkowie zwyczajni, którzy zgodnie ze statutem określają, że deklarują przynależność do narodowości śląskiej oraz członkowie wspierający, którymi może być każda osoba i każda organizacja popierająca nasze cele.

Natomiast określenie przynależności do narodowości śląskiej następuje poprzez DEKLARACJĘ zainteresowanego. Jeśli ktoś mówi/pisze, że jest Ślązakiem, to nie zamierzamy tego w żadne sposób weryfikować. Co więcej, uważamy że wszelkie weryfikowanie, kto jest „prawdziwszym” Ślązakiem w regionie tak wielokulturowym jak Śląsk pachnie nacjonalizmem. Bo kto ma prawo określać, kogo nazywamy Ślązakiem? Przecież np. patronka Śląska, św. Jadwiga, przybyła na Śląsk w wieku 14 lat. Czy ona miała prawo nazywać siebie Ślązaczką?

Czy SONŚ reprezentuje wszystkich Ślązaków?
Oczywiście, że nie. SONŚ reprezentuje tylko te osoby, które do stowarzyszenia przystąpią. Nie mamy prawa reprezentować wszystkich osób, które podały narodowość śląską, tylko te, które zgadzają się z naszymi celami statutowymi i przystąpiły do naszej organizacji.

Czy SONŚ nie doprowadzi do nowych podziałów na Śląsku.
SONŚ nie tworzy nowej identyfikacji na Śląsku, tylko chce zrzeszać tych, którzy 10 lat temu w spisie zadeklarowali narodowść śląską, a przypomnijmy było ich w Polsce 173 tys. Tożsamość śląska, która nie
chciała być przyporządkowana do narodu polskiego czy niemieckiego, istnieje na śląsku od kilku wieków.

Co z Ślązakami-Polakami i Ślązakami-Niemcami?
SONŚ chce zrzeszać osoby, które uważają się za Ślązaków na płaszczyźnie narodowościowej. Natomiast wszystkie osoby poczuwające się do jakiejkolwiek tożsamości śląskiej nadal są Ślązakami w ujęciu regionalnym i to wokół tego pojęcia regionalnego powinno się budować wspólnotę regionalną, bo uważamy iż tylko tak może dojść do wzajemnej integracji wszystkich grup zamieszkujących nasz region, a integracja z poszanowaniem własnych tradycji i prawo do samookreślenia, to jeden z naszych celów statutowych.

Czy Ślązacy są narodem?
Istnieje wiele definicji narodu. Zapewne jeden Ślązacy spełniają (np. zamieszkują zwarte terytorium, mówią tym samym językiem [nawet jeśli dla wielu to gwara z wieloma odmianami, ale jednak się dogadujemy], mają wspólną historię). Jednak najważniejsze jest, czy współcześnie Ślązacy uważają się za naród? Jeśli tak jest i nie roszczą sobie z tego tytułu profitów politycznych, to prosimy o uszanowanie tego.

Czy SONŚ i RAŚ to to samo?
Zdecydowanie nie. Każda z organizacji jest osobnie zarejestrowanym stowarzyszeniem, z tym że RAŚ prowadzi także działanośc polityczną, a SONŚ się do polityki nie zamierza mieszać. Powołanie SONŚ miało na celu rozgraniczenie kwestii narodowości śląskiej i autonomii regionu, gdyż nie każdy zwolennik autonomii jest Ślązakiem (w sensie narodowym), a nie każda osoba deklarująca się jako Ślązak popiera autonomię. Dzięki temu, że będą działać dwie różne organizacje wiele osób będzie mogło realizować swoje zainteresowania w tym stowarzyszeniu, które jest mu bliższe, chociaż oczywiście można być
członkiem obu organizacji.

Czy SONŚ będzie zajmował się polityką?
SONŚ nie będzie rejestrował komitetów wyborczych. Sami założyciele w statucie zapisali punkt, że nie mogą powoływać komitetu wyborczego w wyborach parlamentarnych, ale Komitet założycielski stoi na
stanowisku, że marka SONŚ nie powinna być wykorzystywana do żadnych wyborów, także tych samorządowych.

Jednakże politykę trudno we wszystkich przypadkach rozdzielić od działalność publicznej, np. tematy dotyczące historii, edukacji czy poszanowania tożsamości są przez wielu uważane za tematy polityczne, a jako SONŚ nie zamierzamy stronić od zgłaszania swoich pomysłów także w tych dziedzinach.

Ale przecież założyciele należą do RAŚ
Tak, połowa założycieli z 18 założycieli to członkowie RAŚ, ale nie tylko oni. A dlaczego członkowie RAŚ nie mieliby prawa zrzeszać się w innych organizacjach?
Natomiast wśród 1.200 zapisanych członkowie RAŚ nie przekraczają nawet 15% członków. Co więcej, do SONŚ zapisuje inne pokolenie niż do RAŚ. O ile główny napływ w RAŚ to obecnie pokolenie 20-30 latków, to w SONŚ jest to raczej pokolenie rodziców tej pierwszej grupy.

 

Mają Państwo nurtujące pytania dotyczące naszego Stowarzyszenia? Prosimy o zadawanie mailem: slonzoki@gmail.com – będziemy starć się na nie odpowiadać i publikować je w tym dziale.