Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków SONŚ – relacja

W sobotę, 15 grudnia, zwołaliśmy pierwsze Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej. Powodem zwołania była konieczność wprowadzenia zmian statutowych, jako odpowiedź na dynamiczny rozwój organizacji. Nadesłano już ponad 900 deklaracji i dalsze działanie SONŚ bez możliwości tworzenia kół terenowych oraz zwoływania zebrań delegatów mogłoby się okazać w niedalekiej przyszłości trudne do ogarnięcia. Wśród zgromadzonych członków w rudzkim kinie Patria nie zabrakło także znanych osobistości w SONŚ: posła Marka Plury oraz Jerzego Ciurloka.

Na początek prezes SONŚ, Justyna Nikodem, krótko podsumowała pierwszy rok działalności. Poinformowała o zrealizowanych projektach i pochwaliła się pierwszym wydawnictwem SONŚ, czyli „Listami z Rzymu” w ramach serii CANON SILESIAE.

Następnie wybrano przewodniczącego zebrania oraz sekretarza. Zostali nimi odpowiednio Piotr Długosz i Dariusz Dyrda. Piotr Długosz przekazał informację o wniosku kasacyjnym, jaki wystosowała opolska prokuratura przeciwko prawomocnej rejestracji Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej. Jednocześnie uspokoił zebranych, że po analizie treści pisma powinniśmy być spokojny o utrzymanie w mocy naszej rejestracji.

Kolejnym punktem było nadanie honorowego członkostwa mecenasowi Józefowi Fox, który reprezentował SONŚ w trakcie rozprawy apelacyjnej w Sądzie Okręgowym w Opolu.

Potem nastąpiła część formalna, czyli przedstawienie proponowanych zmian w statucie SONŚ. Wybrano komisję skrutacyjną w składzie: Jan Lubos, Piotr Przyklenk, Wojciech Glensk i Roman Knopp. Przedstawiono proponowane punkty zmian statutowych. Piotr Długosz poprosił także, aby skupić się na tym zebraniu tylko na tymi propozycjami, które zostały już przeanalizowane pod względem zachowania spójności statutu. Zaproponowano utworzenie komisji statutowej, które po przyjęciu zaproponowanych zmian, przeanalizuje wszelkie propozycje, jakie zostaną zgłoszone przed kwietniowym Walnym Zgromadzeniem Delegatów. Dariusz Dyrda zgłosił wniosek formalny, aby dyskutować tylko propozycje, jakie zostały zgłoszone w wersji rozesłanej członkom przed NWZC. Wniosek został przyjęty większością głosów. Wszystkie zaproponowane zmiany zostały przyjęte, a najdłuższa dyskusja toczyła się przy wprowadzeniu punktu ograniczającego kadencję prezesa do 2 kadencji. Jednak także ona została przyjęta przy 5 głosach sprzeciwu.

Następnym punktem były wolne wnioski połączone z planami na 2013 rok.

Poseł Plura zreferował stan prac sejmowych nad uznaniem śląskiego jako języka regionalnego. Korzystając z okazji złożył już wszystkim członkom życzenia bożonarodzeniowe oraz podziękował założycielom SONŚ za konsekwentną i spokojna postawę, która doprowadziła do rejestracji stowarzyszenia. Poseł Plura zakupił też 50 egzemplarzy „Listów z Rzymu”, aby obdarować nimi członków sejmowej komisji ds mniejszości narodowych i etnicznych.

Marek Nowak przybliżył zebranym akcję „Gŏdōmy po ślōnsku”, którą realizuje Fundacja Silesia i Pro Loquela Silesiana.

Piotr Długosz poprosił wszystkich, aby w styczniu w swoich miejscowościach pamiętać o ofiarach tragedii górnośląskiej.

Wielu członków SONŚ pytało także o innych członków stowarzyszenia z terenu ich miast czy powiatów, aby zacząć od zaraz tworzyć koła.

Dariusz Dyrda zgłosił do przyjęcia treść życzeń bożonarodzeniowo-noworocznych do braci Polaków.

Justyna Nikodem kończąc obrady złożyła wszystkim życzenia spokojnych świąt i zaprosiła do współdziałania w roku 2013.

Zarząd SONŚ: Roman Knopp, Wojtek Glensk, Justyna Nikodem, Pejter Dlugosz, Rafał Szyma

Zarząd SONŚ: Roman Knopp, Wojtek Glensk, Justyna Nikodem, Pejter Dlugosz, Rafał Szyma

PS. Większość osób była pozytywnie zaskoczona, że całe zebranie było prowadzone po śląsku.

Dodaj komentarz


Możesz używać następujących tagów HTML :
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>