Powołano Radę Górnośląską

W dniu 16 maja w Katowicach powołano Radę Górnośląską, która ma skupiać śląskie organizacje, które adekwatnie do swoich obszarów działania popierają lub akceptują następujące cele:

a)     formalne uznanie narodowości śląskiej przez organy Rzeczypospolitej Polskiej,

b)     uznanie języka śląskiego za język regionalny,

c)     wprowadzenie wiedzy o regionie jako obowiązkowego przedmiotu do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Akces przystąpienia do Rady zgłosiło 11 organizacji:

 • Pro Loquela Silesiana
 • Związek Ślązaków
 • Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej
 • Ruch Autonomii Śląska
 • Związek Górnośląski
 • Towarzystwo Piastowania Mowy Śląskiej „DANGA”
 • Ślonsko Ferajna
 • Stowaszyszenie „Silesia Schola”
 • Przymierze Śląskie
 • Fundacja Silesia
 • Nasz Wspólny Śląski Dom
Na przewodniczącego na dwuletnią kadencję wybrano Piotra Długosza (SONŚ), a zastępcą został Rafał Adamus (PLS).
Zebrani zaakceptowali wspólny wniosek, który 17 maja miał być podpisany na otwarciu Domu Ślonskiej Ferajny w Mysłowicach. We wniosku śląskie organizacje zwracają się o udział środowisk śląskich w pracach Komisji Wspólnej Rządu Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Rada Górnośląska powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej jako pokłosie „Śląskiego szczytu” z 7 maja br.

Dodaj komentarz


Możesz używać następujących tagów HTML :
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>