Spotkanie robocze organizacji śląskich

Na 7 maja w Katowicach zaplanowane jest robocze spotkanie organizacji ubiegających się o uznanie śląskiego jako języka regionalnego oraz dążących do uznania osób deklarujących narodowość śląską jako mniejszości etnicznej.

Spotkanie organizuje Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej i poseł Marek Plura.

Zaproszenie wystosowano do następujących organizacji i osób:

 1. Tŏwarzistwo Piastowaniŏ Ślōnskij Mŏwy „Danga”*
 2. Pro Loquela Silesiana
 3. Związek Ślązaków
 4. Ruch Autonomii Śląska
 5. Fundacja Ambasada Śląska – odmówili udziału
 6. Przymierze Śląskie
 7. Ślonsko Ferajna
 8. Związek Górnośląski
 9. Związek Ludności Narodowości Śląskiej
 10. Związek Górnośląski – Bractwo Gwarków
 11. senator Kazimierz Kutz
 12. Artur Jabłoński – współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych
* wytłuszczone organizacje i osoby potwierdziły już swój udział.
Celem spotkania ma być wspólny wniosek tych organizacji do Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych o dopuszczenie dwóch przedstawicieli społeczności śląskiej (jednej reprezentującej środowiska językowe, drugiej narodowościowe) do udziału w pracach tego organu.
Jednocześnie SONŚ przedstawi do konsultacji projekt nowelizacji ustawy dopisujący Ślązaków jako mniejszość etniczną w Ustawie o Mniejszościach Narodowych i Etnicznych oraz Języku Regionalnym.

Dodaj komentarz


Możesz używać następujących tagów HTML :
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>