Sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów SONŚ

Dzień po decyzji Sądu Okręgowego w Opolu odbyło się I Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Osób Narodowości Ślaskiej. Pierwsze, gdyż dotychczas odbywały się Walne Zebrania Członków, ale po przyroście liczebności naszych członków i rozbudowie struktur (12 kół terenowych) dokonano odpowiednich zmian statutowych.

Walne Zebranie Delegatów odbyło się w Rudzińcu, pow. gliwicki.

Na przewodniczącego zebrania wybrano Piotra Długosza, a protokolanta Dariusza Dyrdę.

Piotr Długosz zrelacjonował decyzję sądu okręgowego oraz zasugerował dalsze możliwe kroki działania. Zebrani przekonywali też o woli dalszego działania, mimo decyzji sądowych. Póki sąd rejonowy nie wykreśli SONŚ z KRS i ta decyzja nie uprawomocni się na nowo w sądzie okręgowym, to nasze stowarzyszenie będzie posiadać nadal osobowość prawną.

Następnie Piotr Długosz przedstawił raport z działalności w 2013 roku: http://slonzoki.org/dzialanosc/rok-2013/

Później nastąpiły wystąpienia zaproszonych gości: Janusza Korwina-Mikke oraz posła Marka Plury, który zaapelował o wsparcie akcji zbierania 100.000 podpisów pod dopisaniem Ślązaków do jako mniejszości etnicznej w polskim prawodawstwie. Jednocześnie też zachęcał do dalszej spokojnej pracy w ramach aktywności SONŚ.

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie sprawozdania finansowego. W 2013 przychody SONŚ wyniosły 8.208,22 PLN, a wydatki 8.966,49 PLN. Szczegółowy raport zostanie opublikowany po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez biuro rachunkowe.

Damian Jenderek w imieniu komisji rewizyjnej wnioskował o udzielenie zarządowi absolutorium za 2013 rok. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Kolejnym punktem obrad było powołanie Kapituły Odznak Śląskich, która będzie prowadzić nadzór na krajoznawczą Odznaką Górnośląską oraz planowana na 2014 Odznaką Dolnośląską. Powołano następujący skład kapituły: Piotr Kiera, Piotr Przyklenk, Maksymilian Michałek, Leon Sładek i Stefan Glück.

Następnie powołano Komisję Statutową w składzie: Janusz Muzyczyszyn, Krzysztof Sprus i Piotr Wybraniec, która ma zająć się m.in. przygotowaniem statutu SONŚ pod staranie się o status organizacji pożytku publicznego.

Kolejnym punktem Walnego Zebrania było wystąpienie Jacka Tomaszewskiego, koordynatora akcji zbierania 100.000 podpisów, który zaprezentował postęp prac przygotowawczych oraz zachęcał do jak największego wsparcia przy zbieraniu podpisów. Poseł Plura zapewnił o pomocy logistycznej swojego biura poselskiego. Dariusz Dyrda zaapelował przede wszystkich do szefów kół o świadomość współodpowiedzialności za powodzenie projektu.

W ramach wolnych wniosków poruszono następujące tematy:

– radio internetowe

– apelowanie o nadawanie nowym ulicom, placom nazw śląskich patronów

– zorganizowany udział w pielgrzymce mniejszości narodowych i etnicznych na Górze św. Anny

– kolejne plany wydawnicze

– wzajemne wsparcie biznesowe śląskich

Fotografie przesłali: P. Przyklenk, W. Glensk i I. Raczyńska-Ciszak.

Dodaj komentarz

Liczba komentarzy: 2

  1. Drobiazgowe spojrzenie na sytuację, każdy powinien przeczytać także zaznajomić się z motywem.

    Paintball Gliwice

Dodaj komentarz


Możesz używać następujących tagów HTML :
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>