Kanał Śląski – szukamy chętnych do działania

Członek naszego Stowarzyszenia, szuka chętnych do pomocy przy realizacji poniższego projektu. Zainteresowanych prosimy o kontakt z p. Ignacym Bednorzem z Tychów – mail: infobit@ka.home.pl lub tel. 603768292

Kanał Śląski

  1. Cel Projektu:

Głównym celem jest budowa i eksploatacja 95 km kanału śródlądowego pomiędzy drogami wodnymi Wisły i Odry z połączeniem do szlaku żeglugowego  E81 sieci TEN-T (Dunaj – Odra – Łaba) oraz portów i kanałów dowozowych (w tym do kopalni węgla kamiennego i fabryk przemysłu motoryzacyjnego w pobliżu portu w Bijasowicach) oraz połączenie wodne Śląska z całą Europą.

 

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację m. in. następujących celów cząstkowych:

1.    budowa ok. 95 km kanału śródlądowego z 10 śluzami oraz 3 wielozadaniowymi portami z centrami logistycznymi w pobliżu miast Żory, Tychy i Rybnik wraz z towarzyszącymi połączeniami drogowymi i kolejowymi

2.    budowa nie mniej niż 3 zbiorników wyrównawczych dla śluz wraz z elektrowniami szczytowo – pompowymi (dział wodny) oraz urządzeniami przeciwpowodziowymi

3.    budowa i organizacja 3-4 marin żeglarskich i innych urządzeń rekreacyjnych

X.         Rezultaty projektu: 

  1. nowy śródlądowy kanał żeglugowy otwierający dostęp (od strony wschodniego końca kanału) do Kanału  Łączańskiego prowadzącego przez Oświęcim do Krakowa / Nowej Huty i dalej do Sandomierza (docelowo poprzez Bug do połączenia w Brześciu z istniejącymi drogami wodnymi Białorusi, Rosji i Ukrainy – od Morza Kaspijskiego do Morza Białego)  oraz – od strony zachodniej – do Odrzańskiej Drogi Wodnej prowadzącej do portów bałtyckich oraz poprzez kanały niemieckie do zachodnioeuropejskiego systemu dróg śródlądowych, zaś poprzez czesko – słowacki kanał E-81 (w budowie do 2025) Bohumin – Przełęcz Jabłonkowska – Zilina – Komarno do Dunaju   
  2. możliwość korzystania z taniego transportu wodnego dla kopalni węgla kamiennego oraz dla przedsiębiorstw zlokalizowanych w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Tychach oraz w tym połączenia drogą wodną z firmami zlokalizowanymi w specjalnej strefie ekonomicznej w Gliwicach poprzez Kanał Gliwicki. Transport drogą wodną produktów firm przemysłu motoryzacyjnego, przemysłu chemicznego (Bieruń, Oświęcim, Tarnów, Kędzierzyn, a docelowo Puławy). Stworzenie nowej opcji transportowej dla przemysłu metalowego, elektromaszynowego oraz paliwowego (transport zarówno surowców jak i produktów).
  3. powstanie źródła ‘zielonej’ energii dzięki systemowi elektrowni szczytowo-pompowych
  4. powstanie skutecznego aktywnego systemu przeciwpowodziowego dla zlewisk górnej Odry i Wisły
  5. nowy system wielofunkcyjnych terminali przeładunkowo-składowych (hubów) port śródlądowy /system drogowo – autostradowy (A1 i A-4 oraz projektowana S-1) /kolej – połączonych wielostronnie z portami morskimi – istnieje możliwość łatwej organizacji terminali kontenerowych – współpraca z istniejącym lokalnym lotniskiem w Rybniku zostanie wzięta pod uwagę
  6. stocznie budowlane i remontowe powiązane z operatorem Kanału
  7. organizacja skutecznego systemu ochrony środowiska szczególnie w zakresie monitorowania stanu zanieczyszczenia wód
Dodaj komentarz

Liczba komentarzy: 2

  1. Kanał Śląski , ja się pisze na taki projekt. W czym mogę pomóc?

  2. Kanał przez Przełęcz Jabłonkowską to czysta utopia (różnica poziomów!). Odrę już 300 lat temu próbowano połączyć z Dunajem poprzez Beczwę i Morawę i do tego się teraz w dyskusjach wraca – to jest realne. Tylko, czy opłacalne?

Dodaj komentarz


Możesz używać następujących tagów HTML :
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>