Oświadczenie dotyczące interpretacji wyników spisowych

Opole, 27 marca 2012

Oświadczenie dotyczące interpretacji wyników spisowych

 

W minionym tygodniu Główny Urząd Statystyczny ogłosił zbiorcze wyniki spisowe z 2011 roku dotyczące m.in. kwestii tożsamości narodowej i etnicznej.

Wiele osób zaskoczyła liczba osób poczuwających się do narodowości śląskiej. Niestety oprócz kilku rzeczowych komentarzy socjologów i dziennikarzy, stwierdzających że wynik ten to dobry moment do poważnego potraktowania Ślązaków i rozpoczęcia rozmów na temat prawnego usankcjonowania osób narodowości śląskiej np. w postaci mniejszości etnicznej, pojawiło się wiele komentarzy próbujących podważyć te deklaracje.

Zamiast podjąć otwartą dyskusję nad stanem śląskości wielu polityków, czego przykładem były ich komentarze w Loży Radiowej Radia Opole w dniu 25 marca, próbuje odbierać Ślązakom zdolność samodzielnego deklarowania swojej tożsamości narodowo-etnicznej, próbując takie deklaracje zlekceważyć czy ośmieszyć.

Atak na osoby deklarujące narodowość śląską przepuściły także media „prawicowe”, a co dla wielu Ślązaków szczególnie bolesne także dziennikarze „Gościa Niedzielnego”. Większość tego typu artykułów stoi na tak niskim poziomie merytorycznym, że problematyczna staje się próba podjęcia dyskusji z przytoczonymi tam emocjami.

Nasze zażenowanie budzi także fakt próby przypisania deklaracji wyłącznie śląskich jako „zwiększenia się ilości osób w kręgu działalności mniejszości niemieckiej”, jak czytamy w oświadczeniu Związku Niemieckich Stowarzyszeń, szczególnie w kontekście praktykowanego przez stowarzyszenia mniejszości niemieckiej w Polsce długoletniego negowania możliwości wpisywania narodowości śląskiej.

Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej nie uzurpuje sobie prawa do wypowiadania się w imieniu wszystkich osób które zadeklarowały narodowość śląską.

Siłą śląskiej tożsamości narodowościowej jest m.in. fakt, że nie stoi za nią żadna konkretna organizacja, a jej deklarowanie nie przekłada się w żaden sposób na wsparcie państwa dla organizacji śląskich. Powoduje to, że deklaracje te wypływają z potrzeby serca oraz coraz większego postrzegania przez Ślązaków Polski jako kraju w którym mogą czuć się u siebie.

Traktujmy to jako poważne zaproszenie do debaty i wyraz dojrzałości Ślązaków do pojmowania swoich praw obywatelskich.

 

/-/ Zarząd

Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej

Dodaj komentarz


Możesz używać następujących tagów HTML :
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>